Objenin Muhteşemliği

Objenin Muhteşemliği – Casmina Magdalena Haas’ın Sanatı Hakkında Yorumlar

Işığı değil, ışık saçanı görmek için yaratılmış,

Goethe, Pandora

Yazan: S. Troy

 

Bilindiği gibi, sanatta güzellik bugün için güvencesiz bir konuma sahiptir. Güzelliğin, basit ve hoşa giden şey olarak yaşamın ve bütün dünyanın tamamını kapladığı ve mükemmel yüzeylerin hayatımızı tamamen örttüğü bir devirde, en ufak bir hareketle bile sanat, kendini şüpheli bir konuma sokuyor: Estetik haz ve hızlı tüketim üzerine kurulu güzel görünüm ve saf dekorasyon ile çok az uyum sağlamış görünüyor. Aynı şekilde, gerçek ve güzelliğin beraberce sergilendiği fikrine gerçek geri dönüşün başarılanamadığı ortadadır.

> read more

Evrim Objeleri Üzerine

 

Yazan: Dr. Peter FUNKEN, Yönetici – Sanat Muhabiri – Yazar – Berlin

 

Casmina Magdalena Haas’ın sanatı, tabiatın ögelerinin birbiriyle kombinasyonundan ortaya çıkmaktadır; Ki burada parlak ışık, doğal malzeme ve materyaller ve pek tabii, eserin yaratılmasında esas baş rolü oynayan zekaya ihtiyaç vardır.

> read more

embodied essence

SANAT – Yaradılışın Bilgeliği – Yazan: Casmina Magdalena Haas

 

Sanat, benim öz benliğimin bir ifadesidir.Yaratıcılığa olan sevgim ve bunun fiziksel yansıması sayesinde benim sanatım, materyalizmin sırlarına karşı derin bir  hayranlık duyuyor, bir nevi hayatın yoğun bir asilleştirilmesi sanki. Kendisine, bana özgü ve algılanabilir bir ortam verebilmek için yaradılışın ta kendisini kullanmaktayım.

> read more