Evrim Objeleri Üzerine

Yazan: Dr. Peter Funken | Yönetici , Sanat Muhabiri, Yazar | Berlin

 

Casmina Magdalena Haas’ın sanatı, tabiatın ögelerinin birbiriyle kombinasyonundan ortaya çıkmaktadır; Ki burada parlak ışık, doğal malzeme ve materyaller ve pek tabii, eserin yaratılmasında esas baş rolü oynayan zekaya ihtiyaç vardır.

Sanatçı, resim ve diğer eserlerini, bilinçli olarak doğadan toplayıp kullandığı malzemeler ile inşa etmektedir. Bunlar, ağaç parçaları, köknar ve çam iğneleri, bambu dalları, kamış, muhtelif çiçekler, çavdar, buğday, darı, pirinç, mercimek gibi malzemelerdir ve ayrıca çokça kum da devreye girmektedir. Sanatçı, daima tabiatta yetişmişlerle çalışmakta, asla suni yapılmış bir şey kullanmamaktadır.

Casmina M. Haas, bütün ‘’evrimin objeleri’’ olarak adlandırılan eserlerini ve değişik çalışma gruplarındaki yapıtlarını, bu tarzdaki malzemelerden yaratmaktadır. O, tabii doğa ortamında bulduğu bu tabiat ürünlerini kullanıyor ve eserlerinin inşasının ileri aşamalarında, tefekkürün ve maneviyatın can bulduğu tablolarını ortaya koyabilmek için, onları altın rengine ve diğer renklere boyuyor.

 

> read more

Objenin Muhteşemliği

Objenin Muhteşemliği | Casmina Magdalena Haas’ın Sanatı Hakkında Yorumlar | Yazan: S. Troy

Işığı değil, ışık saçanı görmek için yaratılmış. | Goethe, Pandora

 

Bilindiği gibi, sanatta güzellik bugün için güvencesiz bir konuma sahiptir. Güzelliğin, basit ve hoşa giden şey olarak yaşamın ve bütün dünyanın tamamını kapladığı ve mükemmel yüzeylerin hayatımızı tamamen örttüğü bir devirde, en ufak bir hareketle bile sanat, kendini şüpheli bir konuma sokuyor: Estetik haz ve hızlı tüketim üzerine kurulu güzel görünüm ve saf dekorasyon ile çok az uyum sağlamış görünüyor. Aynı şekilde, gerçek ve güzelliğin beraberce sergilendiği fikrine gerçek geri dönüşün başarılanamadığı ortadadır.

 

> read more